Thông báo thay đổi mẫu dấu và địa chỉ trụ sở chính Công ty Cơ khí Việt Á

Công ty Cơ khí Việt Á kính thông báo đến Quý Cơ quan, Đối tác, Khách hàng về nội dung thay đổi liên quan đến Công ty và con dấu mới như sau:

TB Thay doi dia chi va mau dau