Cung cấp kết cấu và các chi tiết lắp xiết công nghiệp cho dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Công ty cơ khí Việt Á cung cấp kết cấu và các chi tiết lắp xiết công nghiệp cho dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.