Cung cấp cấu kiện thép neo trong bê tông cho dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2.

Công ty cơ khí Việt Á cung cấp cấu kiện thép neo trong bê tông cho dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2.