Cung cấp bulong neo, đai ốc, vòng đệm CB 8.8 cho DA Diamond (DAP). Nhà thầu thi công: Công ty CP Lilama 45.1.

Công ty cơ khí Việt Á cung cấp bulong neo, đai ốc, vòng đệm CB 8.8 cho DA Diamond (DAP). Nhà thầu thi công: Công ty CP Lilama 45.1.